b1 b2 l1 l2 l3 l4 l5 l6chicago

O mnie

Bogusław Rogalski (46l.) jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce oraz magistrem historii. Od 2009 roku jest doradcą do spraw międzynarodowych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Jest ekspertem do spraw Unii Europejskiej, spraw wschodnich i Kresowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw litewskich oraz spraw polonijnych.
W latach 2004 – 2009 piastował funkcję posła do Parlamentu Europejskiego zasiadając w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz w Komisji Spraw Zagranicznych. Był członkiem Komisji tymczasowej Parlamentu Europejskiego do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów. Jako europoseł zasiadał w PE w grupie Wolność i Demokracja (Ind/Dem), a następnie Unia na rzecz Europy Narodów (UEN).

Jest prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin oraz jednym z liderów międzynarodowego Ruchu Europa Christi. Jest członkiem Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Prezesem Honorowym Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny, założycielem i Przewodniczącym Rady Fundacji Pomocy Dzieciom „Oczyma Dziecka” oraz pomysłodawcą i organizatorem cyklicznego wydarzenia patriotycznego „Gietrzwałdzkie Dni Niepodległości”. Swoje zainteresowania Polakami na Kresach realizuje poprzez wykłady i udzielane wywiady w mediach oraz wygłaszane referaty na konferencjach naukowych, m.in. takich jak 18 listopada 2015 roku w UWM z okazji „Siedemdziesięciolecia przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury”. W 2009 roku współprowadził międzynarodową konferencję w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, na temat „Europejskich standardów ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych”, zorganizowaną przez Grupę ECR. Autor rozprawy „Dyskryminacja polskiej mniejszości narodowej na Litwie w latach 1991 – 2015”. Jest felietonistą polskiego portalu internetowego na Litwie L24.lt i komentatorem Polskiego Radia Chicago. Nominowany na Szeryfa Praw Dziecka za szczególny wkład w walkę o prawa dziecka (projekt UNICEF ). Uhonorowany w 2009 roku medalem Parlamentu Europejskiego za zaangażowanie w służbie obywatelom oraz na rzecz projektu europejskiego, a także otrzymał medal Amicus Facultatis Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

Życiorys Bogusława Rogalskiego

Data i miejsce urodzenia:
11 marca 1972 Maków Mazowiecki
Stan cywilny:
żona Izabela, córki Paula i Magdalena

Wykształcenie:
2009 ukończenie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Temat pracy doktorskiej: „Główne problemy i rezultaty polskiego uczestnictwa w Parlamencie Europejskim w latach 2004 – 2006.” Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Sobczak. Recenzenci w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Adam Koseski, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL.
1997 ukończenie studiów magisterskich na Wydziale Humanistycznym, kierunek historia, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Praca magisterska na temat: „Wpływ wielkich kataklizmów starożytności na kulturę i cywilizację.” Promotor pracy magisterskiej: prof. dr hab. Tadeusz Maria Gelewski.
1991 ukończenie Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego w Olsztynie
1987 ukończenie Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Amelinie

Doświadczenie zawodowe:
od 2009 doradca do spraw międzynarodowych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.
2004 – 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego:
członek Komisji Spraw Zagranicznych
członek Komisji Handlu Międzynarodowego (2004 – 2006)
członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (2006 – 2009)
członek Komisji tymczasowej do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (2006 – 2007)
członek Delegacji do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
członek Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo – Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo – Wschodniej ASEAN (2006 – 2009)
członek Grupy Parlamentarnej Niepodległość i Demokracja (Independence and Democracy Group) w latach 2004 – 2006
członek Grupy Parlamentarnej Unia na rzecz Europy Narodów (Union for Europe of the Nations) od 2007 do 2009 roku
członek Klubu Polskiego w Parlamencie Europejskim

2002 – 2004 radny Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego:
wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Współpracy Międzynarodowej
członek Komisji do spraw Mniejszości Narodowych
członek Komisji Strategii Rozwoju
przewodniczący klubu radnych LPR

Działalność społeczna i organizacyjna (lista chronologiczna):

członek Warmińskiego Forum Centroprawicy (1993 – 1997)

członek zarządu okręgu olsztyńskiego Stronnictwa Narodowego (1993 – 1997)

członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy WSP w Olsztynie (1993 – 1997)

współtwórca i członek kolegium redakcyjnego studenckiego czasopisma Kwadrans Akademicki  (od powstania pisma do 1997)

współzałożyciel Narodowego Towarzystwa Oświatowego w Olsztynie (1995)

członek Polsko – Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego /Polish American Historical Association/ (od 2001)

prezes okręgu warmińsko – mazurskiego Ligi Polskich Rodzin (2002 – 2005)

rzecznik prasowy LPR (2004 – 2005)

członek Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie (2002 – 2004)

członek Rady Programowej Radia Olsztyn (2004)

członek Rady Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (2004 – 2008)

prezes honorowy Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny (od 2004)

wiceprezes  Forum Polskiego (2005 – 2006)

współzałożyciel, członek zarządu i rzecznik prasowy Ruchu Społecznego Naprzód Polsko (2008 – 2011)

założyciel w 2009 Fundacji Pomocy Dzieciom „Oczyma Dziecka”, przewodniczący Rady Fundacji

organizator cyklicznego wydarzenia patriotycznego „Gietrzwałdzkie Dni Niepodległości”

współzałożyciel i prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin (2015)

członek Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej (od 2015)

członek Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej (od 2015)

jeden z liderów międzynarodowego Ruchu Europa Christi (od 2016)

Wielki Mistrz Gietrzwałdzkiego Bractwa św. Wojciecha (od 2017)

członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (od 2018)

felietonista polskiego portalu internetowego na Litwie L24.lt oraz komentator europejskich wydarzeń politycznych w polonijnej rozgłośni radiowej Polskie Radio 1030 AM Chicago

Podstawowe dziedziny badań:
stosunki międzynarodowe
relacje polsko-litewskie ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie
Parlament Europejski i Unia Europejska (praca doktorska)
historia polonii amerykańskiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1944 – 1948 (przeprowadzona kwerenda w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku)
polityczny i prawny aspekt roszczeń niemieckich po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur

 

    r1r3r5tomaszewskir2r4